tannbehandling

De siste årene har kunnskapen og fokuset på viktigheten av god tannhelse økt veldig hos kjæledyra våre. Fra å være noe en knapt nok tenkte på for noen år siden er tenner nå en selvfølgelig og viktig del av helsekontrollen og behandlingen av dyra våre.

Hunder og katter som ikke får tennene sine pusset vil etter hvert utvikle belegg som hardner til tannstein. Hvor raskt dette går varierer fra individ til individ, og fra rase til rase. Generelt kan en si at små raser oftere får problemer med tennene enn store raser. Daglig tannpuss hjemme er den aller beste måten å holde dette i sjakk på - spør dyrlegen om råd om dette.

Belegg og tannstein som ikke fjernes vil gi betennelse og smerter i tannkjøttet. Betennelser i tannkjøttet er også en generell belastning for dyret, på samme måte som om det for eksempel skulle gå lenge med et betent sår i huden. 

Etter hvert vil slik betennelse utvikle seg fra å være en overflatisk betennelse i tannkjøtt til en dypere betennelse mellom tanna og tannbeinet. Dette er svært smertefullt for dyret, og tanna vil løsne. I de fleste tilfeller vil den eneste løsningen for en slik tann være å trekke tanna. Dette vurderer dyrlegen din ved å gjøre en grundig undersøkelse av tanna og tannkjøttet, og ved å ta røntgenbilder av tanna. Dette må gjøres når dyret er i narkose.

Ved et tannrens hos oss blir først munnen skyllet med et antiseptisk middel. Deretter blir belegg og tannstein fjernet med ultralyd, før en fjerner tannstein under tannkjøttranden med en spesialskrape. Det er svært viktig at all tannstein - også den mellom og på baksiden av tennene fjernes. Deretter blir tanna polert glatt. Dette er viktig ettersom skraping av tannstein vil føre til riper i emaljen som bakterier og belegg vil få godt feste i om det ikke poleres bort. Så blir hver eneste tann undersøkt med en probe for å sjekke at det ikke er lommer i tannkjøttet eller problemer med røttene. Hos oss er også røntgenbilder av alle tennene inkludert i prisen for tannstell.

En tann som er brukket inn til pulpa, der nerven og blodkarene til tanna ligger, er svært smertefullt for hunden. Den blottede pulpaen vil også være inngangsport for bakterier, og vil ofte føre til tannrotsbyller. En slik skade kan i noen tilfeller repareres med rotfylling, dette må vurderes etter undersøkelse og røntgen av tanna. Dersom dette ikke er aktuelt må tanna trekkes.

Men det virker ikke som om han har vondt?
Løse tenner, betennelser, blottede tannhalser og tannskader er svært smertefulle tilstander som det er viktig å gjøre noe med. Mange dyr, både hunder og katter, gir ikke så tydelig uttrykk for smerter i tennene. De spiser og tygger tilsynelatende som før. Men ser en nøyere etter kan en ofte se at de bare tygger på den ene siden, at de kanskje er generelt mer gretten eller uvillig enn før- eller kanskje ikke lenger vil leke med favorittleken sin. Nesten alltid er det slik at det er først etter at problemet er ordnet at eier merker forskjellen, i form at et generelt blidere og mer fornøyd kjæledyr.

Hvorfor er det så dyrt å få ordnet med tennene til kjæledyr?
Tannrens og tanntrekking er tidkrevende inngrep som krever kompetanse og spesialutstyr. Hos oss har vi investert i topp moderne utstyr som sikrer at jobben blir gjort på en skånsom og effektiv måte. Vi har også både dyrlege og dyrepleier som har etterudanning på tannarbeid. Dyret må legges i narkose, noe som også er krevende både i form av personale og utstyr. Hos oss blir alle dyr som skal gjøre tannjobb som varer over en viss tid (og alle tanntrekkings-jobber) lagt i gassnarkose. Gassnarkose er skånsom og effektiv, og dyret våkner raskt til etter narkosen. Ettersom dyret også er intubert vil en være sikret mot at det inhalerer vann, blod og bakterier som det blir en del av i munnen når en gjør ulike tannjobber. Alle dyr i narkose får tilført intravenøs væske, og blir overvåket både av personale og utstyr. En tanntrekking gjennomføres altså i stor grad på samme måte som en operasjon. Trekking av tenner krever også ofte fjerning av tannbein, snitting og sting i tannkjøttet.

Ofte er røntgenbilder den eneste måten å sikkert vurdere om en tann må gjøres noe med eller ikke. Hos oss er røntgenbilder av alle tennene inkludert i prisen ved tannrens.
Det er også viktig med røntgenbilder av aktuelle tenner både før og etter trekking, for å sjekke hvordan røttene ligger og ser ut - og for å kontrollere at en har fått med seg alt. Nødvendige røntgenbilder tatt i forbindelse med tanntekking blir det fakturert for.
Ved endt jobb blir dyret oppstallet med tilførsel av oksygen og varme. Riktig og nok smertebehandling er også viktig. Kontroll noen dager etter inngrep er inkludert i prisen.