VED LIVETS SLUTT

 

Å hjelpe et dyr med å sovne inn er en av veterinærens viktigste oppgaver, og vi prøver alltid å ta hensyn til dyreeierens ønsker og dyrets behov for at stunden skal bli så fin og stressfri som mulig. Å ta avgjørelsen om avliving vil alltid være vanskelig og tungt, men noen ganger finnes det ikke noe alternativ. Det er ikke heller alltid lett å vite når en må sette grensen for når det er på tide, og ofte er det nødvendig med hjelp og støtte utenfra til å ta den rette avgjørelsen. Vi hjelper deg med dette.

 

Før besøket

Før du tar en beslutning om avliving, kan de dyreeiere som ønsker det få et besøk for rådgivning og undersøkning av hunden eller katten. Vanligvis bestiller man en veterinærtid for avliving, men iblant kan et sykdomsforløp gå så fort at en akutt-tid blir det eneste alternativet. Vi avliver ikke friske dyr. Er du ny kunde hos oss vil vi alltid be om at dere først kommer inn til en konsultasjonstime, dersom det ikke er åpenbart at avliving er den eneste utvegen.

Man kan på forhånd bestemme om man vil ha vanlig kremering eller individuell, der man får asken i retur som man kan beholde eller begrave selv. Kremering skjer ved KREMO smådyrkrematorium. Ved vanlig kremering kremeres flere dyr samtidig. Ved separat eller individuell kremering håndteres dyret individuelt under hele prosessen. Asken leveres deretter i en urne som kan hentes hos veterinæren innen noen uker. Det er helt risikofritt å begrave eller spre asken etter den kremerte katten eller hunden. På www.kremo.no kan du se utvalget av urner, askesmykker og andre vakre minneprodukter du kan velge mellom. Vi anbefaler at du gjør dette før du kommer til klinikken. 

Den som vil begrave dyret sitt uten forgående kremering, bør kontrollere med kommunen der de bor om det er tillatt å begrave katt eller hund på tomten, og hvilke regler som gjelder. Generelt gjelder det at kroppen skal graves så dypt ned at ikke åtseletere kan komme til den, og den skal ikke graves ned i nærheten av drikkevannskilder eller jord som brukes til matproduksjon.

Av og til behøver forsikringsselskapet en dødsattest, gi oss beskjed om hva du trenger av dokumentasjon.

Betaling og type kremering avtales og gjøres klart i begynnelsen av prosessen, slik at dyreeieren ikke trenger å bekymre seg om dette i etterkant.

 

Hvem kan være med?

De fleste velger å være med under avlivingen, men for noen kan dette være vanskelig. Vi anbefaler alltid for dyrets del at eier er med til dyret har fått den innledende, beroligende sprøyten, men alle beslutninger respekteres. Om dyreeieren ikke ønsker å være tilstede under selve avlivingen, kan man om ønskelig få se katten eller hunden etter avlivingen.

Barn kan også være med under avlivingen, om det også er noen der som kan ivareta barnet og dets sorg. Barn reagerer vanligvis rasjonelt, og kan oftere ta det både bedre og lettere enn det voksne gjør. Det kan derimot være vanskelig for barn å se foreldrene sine være lei seg. Å vise og dele sorgen sin kan være en måte å komme hverandre nærmere, og er et godt grunnlag for å bearbeide sorgen. Barn trenger vanligvis også å få snakke om det som har inntruffet på en saklig måte for å kunne bearbeide sorgen. Men det viktigste er nok at barnet er forberedt på hva som kommer til å skje. 

 

Hvordan foregår en avliving?

Dyret gis først en beroligende sprøyte. Det tar ca. 5-15 minutter før den virker. Den beroligende sprøyten settes på et konsultasjonsrom. Deretter får eieren og familien sitte med dyret sitt i rolige omgivelser på stillerommet vårt. Dette rommet er innredet spesielt for ro, med sofa og ikke-klinisk atmosfære. Når dyret er ordentlig trøtt, settes det en kanyle i en blodåre, og den får en svært høy dose av et narkosemiddel som kun brukes til avliving. På denne måten sovner dyret rolig inn, og hjertet slutter å slå. Veterinæren kontrollerer deretter at all hjertevirksomhet og pust har opphørt. Hele prosedyren er smertefri for dyret, men muskelrykninger og refleksmessige åndedrett kan forekomme, det er helt naturlig og kommer ikke på grunn av at dyret føler smerte.

Etter avliving tar veterinæren dyret med seg til oppbevaring før kremasjon, eller eier tar dyret med seg. Vi har en egen inngang bak til garasjeanlegget der vi kan ta kroppen ut og rett i bilen, dersom ønskelig.